Untuk semua transaksi, kami mengamalkan polisi tiada pembayaran balik (non-refundable).